HOME>相片信息>
相片信息
ATI东京日本语学校,帮助你实现梦想!!
相片信息

2017年东京校大阪分校入学式

페이지 정보

Name 관리자 Date17-04-19 14:10 Hit116 Comment0

Content

(1)大阪分校区

 

29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
(2)东京校区

29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
29e42ba6cb9a8593e076158e069863ae_1492578
 

comment list

No comments.
学校简介 | 地址
地址:北京市朝阳区新源里16号世方豪庭A-2003  邮编:100027   电话:010-80496166, 010-80496266   
担当者:金永武, 刘升学   E-mail:2452326121@qq.com   Copyright (c) jin-japanese.com All rights reserved.